Pinnaakt.nl

Voorwaarden

Pinnaakt biedt gratis een online dienst voor het web en mobiele telefonie en stelt u in staat om "bords" te creëren, te delen en te ordenen. Dit betreft video's, afbeeldingen en artikelen met volwassen inhoud. Pinnaakt verzamelt seksueel expliciete afbeeldingen en video's, die je kunt vinden op het net en die je leuk vindt om te delen. Pinnaakt is afgeleid van pinsex dot com, met als verschil dat pinnaakt.nl nederlands talig is en bezoekers of leden uit Nederland en Belgie heeft.

Daarnaast bevat Pinnaakt afbeeldingen en video's geüpload door de gebruikers. Dit wordt gedaan via onze website: http://www.pinnaakt.nl en onze mobiele applicatie. Pinnaakt kunt u uw eigen visuele collecties of "bords" (jouw verzameling) plaatsen en die van andere gebruikers volgen, Je kunt je materiaal via de site uploaden of gebruik hiervoor de Pin-it button, met behoud van de links waar het materiaal vandaan komt. Net als alle andere online diensten, hebben we ook behoefte aan een Gebruiksvoorwaarden ("Voorwaarden"). Lees de voorwaarden en e-mail naar info -at- pinnaakt.nl om eventuele vragen die u zou kunnen hebben te beantwoorden. Toegang tot en gebruik van de Service Pinnaakt betekent acceptatie van de Voorwaarden en de Privacy Policy, of kunt u zich niet inschrijven. Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op alle bezoekers, geregistreerde gebruikers, en alle andere personen die de website bezoeken.
Powered by Sexspeeltjesbestellen.com
  • Geld Verdienen - Webmasters